59170 - Προσεχτικά

Ν. Λυγερός

Προσεχτικά
σιγά σιγά
οι κινήσεις
γίνονται
πράξεις
για να μεταμορφωθεί
η Μάρθα
και να γίνει
όλο και πιο
ανθεκτική
λόγω
ανθρωπιάς.