59178 - Η αδράνεια

Ν. Λυγερός

Η αδράνεια
δεν είναι πάντα
αρνητική
και για τα καθεστώτα
τα αυταρχικά
αποτελεί
για τους Δίκαιους
καλή γραμμή
άμυνας.