59180 - Είναι μοιρασιά

Ν. Λυγερός

Είναι μοιρασιά
σε όλους
ο κομμουνισμός
αλλά στο τέλος
δεν μένει
τίποτα
σε κανένα
γι’ αυτό
πρόσεχε
την προπαγάνδα
της εξαθλίωσης
των ανθρώπων.