59183 - Οι γυναίκες

Ν. Λυγερός

Οι γυναίκες
επειδή
αλλάζουν
αργά
σώζουν
τις θρησκείες
από τη εξαφάνισή τους
λόγω αλλαγής
και κοινωνικών αρχών.