59190 - Το σπαθί

Ν. Λυγερός

Το σπαθί
δεν το πετάς
σαν το βέλος
το έχεις
συνεχώς
πάνω σου
γιατί είναι
το όπλο
που σε προστατεύει
από τη βαρβαρότητα
εκτός στρατού.