59204 - Τα αρχεία της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Τα αρχεία της ιστορίας
και οι τόποι της ουσίας
σημαδεύουν
τους μαθητές
που έρχονται
σε αποστολές
όπου η μελέτη
είναι ζωντανή
γιατί γίνεται
με κομμάτια ιστορίας.