59205 - Με τη μελέτη

Ν. Λυγερός

Με τη μελέτη
του αρχειακού υλικού
ανακαλύπτεις
νέα δεδομένα
που άλλοι έχουν ξεχάσει
γιατί ποτέ
δεν έδωσαν
σημασία
στις λεπτομέρειες
που άλλαξαν
την ιστορία.