59206 - Οι παλιοί χάρτες

Ν. Λυγερός

Οι παλιοί χάρτες
της εποχής
δείχνουν περισσότερα
από τις πρόσφατες αναφορές
γιατί έχουν μέσα τους
αγκυροβολημένα
στοιχεία της ιστορίας
που κανείς από εμάς
δεν ξέχασε
λόγω της ανάγκης
της συνέχειας
της ιστορίας.