59207 - Ποιος ξέχασε

Ν. Λυγερός

Ποιος ξέχασε
τις αποστολές
με τον κύριο Γιώργο
σε όλα τα μέρη
της Πελοποννήσου
που είχαν
ιστορικό υπόβαθρο
αφού κάθε μαθήτρια
έζησε το αδιανόητο.