59210 - Το συναίσθημα

Ν. Λυγερός

Το συναίσθημα
που βγαίνει
όταν εξετάζουμε
στοιχεία
του παρελθόντος
που ανήκουν
στην έξυπνη
ιστορία
είναι πάντα
η χαρά
που ξεχειλίζει
παντού.