59219 - Η προπαγάνδα

Ν. Λυγερός

Η προπαγάνδα
της Σοβιετικής
Ένωσης
έφτασε
στο επίπεδο
να επινοήσει
μια απόπειρα
δολοφονίας
για να πει
ότι κατάφερε
να την αφοπλίσει.