59220 - Κανένας πια

Ν. Λυγερός

Κανένας πια
δεν πιστεύει
τα ψέματα
της Σοβιετικής
Ένωσης
γιατί η ιστορία
έχει αποδείξει
πόσο κενό
και ρηχό ήταν
το σύστημά της
για την αντιμετώπιση
της πραγματικότητας.