59222 - Η ναυμαχία

Ν. Λυγερός

Η ναυμαχία
του Ναυαρίνου
άλλαξε τα πάντα
ενώ ήταν
πράξη
των Μεγάλων Δυνάμεων
χωρίς υποστήριξη
αλλά έπρεπε
να συνεχιστεί
με την εκστρατεία
του Μοριά
για να ζήσει
η Πελοπόννησος.