59224 - Η τουρκική πονηριά

Ν. Λυγερός

Η τουρκική πονηριά
ήθελε να διαπραγματευτεί
την ημέρα
στο Ναυαρίνο
και να χτυπήσει
τον στόλο
των Μεγάλων Δυνάμεων
τη νύχτα
βάζοντας φωτιά
στα καράβια
αλλά δεν λειτούργησε
η παγίδα της.