59225 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
στο Ναυαρίνο
έχασαν τα εξήντα
πολεμικά τους πλοία
ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις
δεν έχασαν
ούτε ένα.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα
του τεράστιου
τουρκικού λάθους.