59226 - Το χαμηλό επίπεδο

Ν. Λυγερός

Το χαμηλό επίπεδο
των Τούρκων
αποδείχθηκε
στη ναυμαχία
αφού έπαιζαν
στην έδρα τους
με στημένο
παιχνίδι
και πάλι
έχασαν.