59228 - Η τουρκική ασχετοσύνη

Ν. Λυγερός

Η τουρκική ασχετοσύνη
φάνηκε
ξεκάθαρα
και στους Αιγύπτιους
που είχαν αρχίσει
την αναδιοργάνωση
του στόλου τους
γιατί έχασαν
τα πάντα
με τα λάθη τους.