59229 - Ο  Άγγλος ναύαρχος

Ν. Λυγερός

Ο  Άγγλος ναύαρχος
δεν είχε έρθει
να λάβει
διαταγές
από ένα τούρκο
αλλά να δώσει
διαταγές
για να πάψει
η βαρβαρότητα
ενάντια
στους πολιορκημένους
Έλληνες.