59230 - Οι Τούρκοι πίστευαν

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι πίστευαν
ότι θα νικήσουν
με τα αγκυροβολημένα
καράβια
επειδή η ναυμαχία
θα ήταν στατική
αλλά
και μ’ αυτόν
τον τρόπο
δεν κατάφεραν
να μη χάσουν
όλα τα πολεμικά τους
καράβια.