59232 - Στη ναυμαχία

Ν. Λυγερός

Στη ναυμαχία
οι στόλοι
και όλα τα καράβια
των Μεγάλων Δυνάμεων
πήραν τις θέσεις
που είχαν
συμφωνήσει
μαζί
την προηγούμενη
ημέρα
όσο δύσκολη
κι αν ήταν
κι έτσι τα κατάφεραν
χωρίς να τυφλωθούν
από τους καπνούς
των κανονιών.