59233 - Τα κανόνια των Άγγλων

Ν. Λυγερός

Τα κανόνια των Άγγλων
δεν έβαζαν
μόνο ένα βλήμα
κάθε φορά
που έριχναν
ενάντια
στα τουρκικά καράβια
για να τελειώσουν
πιο γρήγορα
με αυτά.