59234 - Αφού έσβησε ο στόλος

Ν. Λυγερός

Αφού έσβησε ο στόλος
των Οθωμανών
έπρεπε
να διωχθούν
οι τελευταίοι
βάρβαροι
από την Πελοπόννησο
κι αυτή ήταν
η αποστολή
της εκστρατείας
του Μοριά
για να ζήσει
όλη η Ελλάδα.