59247 - Έχεις αντιληφθεί

Ν. Λυγερός

Έχεις αντιληφθεί
ότι ο Χριστός
είναι ο πρώτος
Εβραίος
που αποφασίζει
να ασχοληθεί
με τους άλλους
χωρίς
να κάνει
επιλογή.