59248 - Με τον Χριστό

Ν. Λυγερός

Με τον Χριστό
έχεις όμορφο
παράδειγμα
πρώτου
ανθρώπου
με την έννοια
του Albert
Camus
ενώ σίγουρα
δεν το περίμενες.