59250 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να σώζεις
και άλλους
συμμαθητές
όταν υπάρχει
ανάγκη
λόγω πορείας ζωής
που θέλει
να ξεπεράσει
τα εμπόδια
της κοινωνίας.