59254 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
βλέπει
την ανάγκη
και παλεύει
ακόμα
και για τους λαχανιασμένους
που δεν μπορούν
να βοηθήσουν
άλλους
γιατί δεν έχουν
άλλες δυνάμεις
για το μέλλον.