59256 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
δεν έχει
ηλικία.
Γι’ αυτό
μην πιστεύεις
ότι υπάρχει
ανήλικη
βαρβαρότητα
αφού είναι
μόνο
βαρβαρότητα.