59261 - Ο αγαθός

Ν. Λυγερός

Ο αγαθός
ως οντότητα
παράγει
καλοσύνη
ως έργο
και μετά
είναι
αυτό
που δημιουργεί
το ον
που αναγνωρίζεις.