59262 - Προτιμάς

Ν. Λυγερός

Προτιμάς
να είσαι
καλός
ή να κάνεις
το καλό;
Αυτό
να σκεφτείς
για να αλλάξει
η θέλησή σου
ή ο κόσμος.