59263 - Αν το έργο

Ν. Λυγερός

Αν το έργο
παράγει
το καλό
τότε το ον
είναι αγαθό.
Αυτό
να θυμάσαι
για το μέλλον
της πορείας σου.