59264 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να διπλασιάσεις
τη χαρά σου
βρες πρώτα
ένα εμπόδιο
και μετά
ξεπέρασέ το
χάρη
στις υπερβάσεις
που θα κάνεις
για να παράγεις
το έργο
το αναγκαίο.