59265 - Το γλυπτό

Ν. Λυγερός

Το γλυπτό
του κυκλικού
κόμβου
αρχίζει
να παίρνει
σάρκα
και οστά
χάρη
στην εμμονή
της Μαθήτριας
που πιστεύει
στο Έργο.