59276 - Όταν κάποιος

Ν. Λυγερός

Όταν κάποιος
δεν πιστεύει
στην έννοια
του Έθνους
πώς μπορεί
να προωθεί
την έννοια
της εθνικής
μειονότητας
ακόμα
και για λόγους
ιδεολογικούς.