59277 - Γιατί ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Γιατί ξεχνάς
την ελληνική
εθνική
μειονότητα
στην Αλβανία
ενώ θέλεις
να προωθήσεις
μία ανύπαρκτη
και να εκφυλίσεις
μια θρησκευτική
στη Θράκη
και την Μακεδονία.