59278 - Κανένας

Ν. Λυγερός

Κανένας
δεν κατακτά
την πρωτεύουσά του
έτσι
να θυμάσαι
ότι οι Τούρκοι
δεν έχουν
καμία θέση
στην Κωνσταντινούπολη
γιατί πρέπει
να είναι
ελεύθερη.