59280 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
της σκέψης
του Ρήγα
είναι όντως
επαναστατική
αλλά ακόμα
και για τη Φιλική Εταιρεία
που δεν είχε
γεννηθεί
εκείνη
την εποχή.