59281 - Ο Ρήγας

Ν. Λυγερός

Ο Ρήγας
κατάλαβε
ότι ο δρόμος
του Ελληνισμού
είναι ανηφόρα
σαν αυτόν
της Ανθρωπότητας
άρα πρέπει
να παράγεις
συνεχώς
έργο
για να έχεις
τα Δίκαια
μαζί σου.