59282 - Η πολυπολιτισμικότητα

Ν. Λυγερός

Η πολυπολιτισμικότητα
υπήρχε ήδη
στο Σύνταγμα
του Ρήγα
γιατί ήταν
της Ανθρωπότητας
που παλεύει
ενάντια
στη βαρβαρότητα
των τυράννων.