59288 - Όταν εξετάζω

Ν. Λυγερός

Όταν εξετάζω
το βιβλίο
βλέπω
τι είναι
πριν
αρχίσω
να το διαβάζω
γιατί ξέρω
ποιο είναι
το πλαίσιο
της δημιουργίας.