59294 - Μια ακολουθία

Ν. Λυγερός

Μια ακολουθία
δεν είναι ένα κομμάτι
από μόνο του
αλλά μια σειρά χορών
που έχουν νόημα
συνολικά.
Άλλωστε
από αυτή
τη δομή
προέρχεται
και η σονάτα.