59295 - Θα είμαι

Ν. Λυγερός

Θα είμαι
μαζί σου
με την καρδιά
μικρέ Μαθητή
όπως είμαι
με τον εγκέφαλο
με τον μεγάλο Μαθητή
που σε προστατεύει
στο σχολείο
με την προσοχή του.