59297 - Κάτι που είναι

Ν. Λυγερός

Κάτι που είναι
σπάνιο
μπορεί να έχει
ολικές επιπτώσεις
έτσι πρέπει
να το εξετάζεις
προσεχτικά
για την προστασία
των ανθρώπων
αν υπάρχει
κίνδυνος.