59298 - Είναι μάσκα

Ν. Λυγερός

Είναι μάσκα
ο ζεόλιθος
για τα φυτά
που κινδυνεύουν
από τον παγετό.
Γι’ αυτό
μην καθυστερείς
να τον εφαρμόσεις
ακόμα και τώρα
που θεωρείς
ότι είναι αργά.