59299 - Είναι το πρέπον

Ν. Λυγερός

Είναι το πρέπον
να προστατεύουμε
τις ευάλωτες
ομάδες
αν θέλουμε
να είμαστε
ανθρώπινοι
αλλιώς
ασχολούμαστε
μόνο με οικονομία
χωρίς πνεύμα.