59300 - Οι στρατηγικές

Ν. Λυγερός

Οι στρατηγικές
της νοημοσύνης
επινοούνται
πριν την κρίση
και όχι μόνο μετά
αφού τότε
λειτουργεί
το πλαίσιο
της τακτικής
που εφαρμόζεται.