59302 - Οι υπερδομές

Ν. Λυγερός

Οι υπερδομές
που γεννιούνται
μετά
από σοβαρές κρίσεις
έχουν υποδομές
ανθεκτικές
λόγω ανάγκης
και είναι αυτό
που βλέπουμε
στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.