59303 - Ανήκει στη φύση

Ν. Λυγερός

Ανήκει στη φύση
ο άνθρωπος
και δεν υπάρχει
αντιπαλότητα
για όσους
το καταλαβαίνουν
και λειτουργούν
με αυτόν
τον τρόπο
αφού ξεπερνούν
τα εμπόδια
του εγωισμού.