59305 - Οι πανδημίες

Ν. Λυγερός

Οι πανδημίες
δεν είναι τόσο σπάνιες
όσο πιστεύουν
οι κοινωνίες
αυτό αποδεικνύει
η ιστορία.
Δες λοιπόν
τα ευρήματα
της πανδημιολογίας
για το μέλλον.