59310 - Όταν βγάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν βγάζεις
ένα παλιό καράβι
για να κάνεις
έρευνες
είναι γιατί δεν μπορείς
να βγάλεις
το καινούργιο
λόγω πιέσεων
που δέχτηκες
από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.