59311 - Είναι η θάλασσα

Ν. Λυγερός

Είναι η θάλασσα
που χαρακτηρίζει
τη Θράκη
και όχι
ο κάμπος
ή το βουνό.
Αυτό να έχεις
στο μυαλό σου
για να ξέρεις
πώς οι άλλοι
τη βλέπουν.